Category Archives: Uncategorized

CompaSS Youth – Orange County

Sứ mạng của nhóm thanh thiếu niên là tạo cơ hội cho mọi người không phân biệt tuổi tác và chủng tộc để cùng nhau tạo dựng cộng đồng học hỏi và thăng tiến tâm linh, khai mở tâm hồn và tâm lượng, đưa tới sự an bình khắp nơi khắp chốn. Nhóm chúng em […]