About CompaSS

Hội Từ Bi Phụng Sự được thành lập vào năm 2002 tại miền Nam California với sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường. Sứ mạng chính của Hội là đem lại Sức Khoẻ, sự Hy Vọng và Lành Trị – được tóm tắt trong 3 chữ H ( Health, Hope and Healing )

SỨC KHOẺ
Hội có những trung tâm khắp mọi nơi trên thế giới dạy môn Càn Khôn Thập Linh, Dưỡng Sinh Sống Vui Sống Khoẻ và Yoga. Các học viên được huấn luyện học cách tạo ra năng lượng nội tại, phối hợp với cách ăn uống dưỡng sinh để có được một
thân thể khỏe mạnh, bớt căng thẳng,
và nhờ vậy đời sống trở nên tốt đẹp và lạc quan hơn…

HY VỌNG
Với mục đích đào tạo và thành tựu người tu đạo Bồ Tát trong tinh thần Vị Tha, Phục Vụ, giúp đời cứu người được thể hiện qua các hoạt động tích cực trong công tác cứu trợ, nổi bật nhất là việc dấn thân đi giúp nạn nhân sóng thần tại Sri Lanka vào năm 2005 và trận động đất ở Haiti năm 2010.
Ngoài ra còn có Water Project hợp tác với hội Global Medic, và gây quỹ để gửi đến những nước bị thiên tai gần đây ở Philippine và Indonesia…

LÀNH TRỊ
Sống trong cuộc đời điều căn bản là ai ai cũng cần tình thương và lòng quan hoài. Chương trình TV Khai Tâm và Radio Khai Tâm với lối thuyết giảng dung nạp nhiều văn hoá đầy tính sáng tạo của Thầy Hằng Trường, đem Đạo vào Đời, thích hợp với lối sống của thế kỷ thứ 21, có năng lực lành mạnh hoá tâm linh, tạo an lạc, giữ được sự hài hoà và cân bằng trong mọi phương diện của cuộc sống.

Tu tập Thiền Định cũng được Hội
tổ chức đều đặn hằng năm để tập luyện sự tiến hoá của tâm thức.

*** KINH ĐIỂN
Sự công phu biên soạn kinh sách của Thầy Hằng Trường mà mỗi tác phẩm được dùng như một Kim Chỉ Nam, theo đó chúng ta am hiểu và ứng dụng tinh hoa của Phật Giáo cùng chân lý của thánh hiền vào đời sống hằng ngày.

The Compassionate Service Society or CompaSS (CSS) was founded in 2000 in California, with the primary spirit of realizing the two virtues of the Bodhisattva path:  compassion and service.  To implement these two virtues, the core mission of CSS is to offer health, hope, and healing to the community (3 H).  Through the process of realizing this mission, the members develop the virtues of compassion and serving others.  

To bring health, CSS has centers that teach Integral Tai Chi which helps people practice generating their internal energy and be healthier. Consequently, they are more optimistic, more youthful, happier, easier to begin anew and easier to forgive and forget.  Currently, integral Tai Chi Centers (iTC) are present in many major cities, with many Integral Tai Chi and meditation classes, allowing everyone to participate, young and old. 

To bring hope to people, CSS organizes many activities such as charity activities, disaster relief, cooking classes, camping, group outdoor activities, and many cultural activities, etc., with the objective to bring together the community of different generations, to bridge the generation gap.  These activities bring joy, support and understanding.  The CSS’ disaster relief programs are specifically designed to help victims of catastrophic events.  The relief programs, such as for the 2004 tsunami, or the 2010 earthquake in Haiti, serve the objectives of the love and hope mission.  In 2009, CSS organized the World Peace Gathering to bring loving-kindness to the community.  This provides hope towards Buddhism in the modern era: practical Buddhism, active and compatible with science and technology, focusing on spiritual evolution, without engaging in religious conflict or politics.  It is full of altruism and truly help mankind evolve. 

Bringing healing is a long process.  CSS organizes many lectures, and trains its members in holistic cultivation, the Bodhisattva path, and helps people to gradually change their lifestyle to become more holistic.  

Every week CSS has ‘Khai Tâm’ (Mind Opening) television programs on SBTN, and radio ‘Khai Tâm’ programs in Orange County and throughout the US.  Its objective is to help people open their hearts and minds and to bring them practical knowledge, to help everyone live a lifestyle of healthy body and mind. 

Thanks to the caring heart of many volunteer instructors, CSS offers daily Integral Tai Chi classes for healthy body, and joy to the mind.  The training sessions on emotional intelligence (necessary for psychological maturity), or on organization (to understand how to function with the rational system of a well-rounded organization), bring healing to the individual as well as to the group.  

Currently, CSS is developing programs for helping youth develop their Bodhisattva path.  CSS also works with the Bodhi Youth of America (BYA), a recently established organization in Southern California that helps them develop their altruistic spirit for serve to mankind. 

Though its activities are built on the Bodhisattva philosophy, thanks to these activities, CSS is not a religious organization.  CSS focuses on supporting volunteer social services parallel with spiritual cultivation, to help people evolve: to bring happiness and hope to life amidst this era of confusion.  This helps people evolve.  It brings love and harmony to the family, and brings evolution to each individual person, spreading love to each and every relationship, and community.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *