ABOUT US

Hội Từ Bi Phụng Sự – gọi tắt là CSS (Compassion Service Society) – dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường với mục đích đem Đạo vào Đời, dùng kinh điển nhà Phật để áp dụng thực tiễn và rất thích hợp với lối sống của mọi người trong thế kỷ thứ 21 đời nay…

Là một tổ chức bất vụ lợi ( non-profit organization ), chúng tôi có khoảng 500 thiện nguyện viên trên toàn thế giới, hằng ngày phục vụ với tâm nguyện lợi ích cho tha nhân qua các sinh hoạt trong từng địa phương, hầu mong đem lại cho mọi người một đời sống khỏe mạnh, vui vẻ, hài hoà cả Thân và Tâm. Môn thể dục Càn Khôn Thập Linh, Dưỡng Sinh Sống Vui Sống Khoẻ được phổ biến và rất quen thuộc khi nói đến Hội Từ Bi Phụng Sự . Ngoài ra, chương trình Radio Khai Tâm và TV Khai Tâm cũng được cộng đồng chú ý theo dõi qua những buổi nói chuyện của Thầy Hằng Trường có tính cách giáo dục, giúp mọi người mở rộng sự hiểu biết trên phương diện tâm linh, văn hoá.
Không thể quên nói đến sự công phu biên soạn kinh sách của Thầy Hằng Trường đủ loại từ dễ ( Bước Đầu vào Đạo, Phép Tu Hằng Ngày ) đến chi tiết hơn ( Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm, Thiền An Nhiên Tự Tại )… Tất cả được dùng như một Kim Chỉ Nam cho mọi tầng lớp, theo đó chúng ta am hiểu và ứng dụng được rất dễ dàng và lợi ích trong đời sống hàng ngày.

Chúng tôi ước vọng quý độc giả có cơ hội tìm hiểu về các loại sách này được giới thiệu trên mạng (website), với hy vọng nhận ra giá trị thâm sâu về kinh sách và chính nhờ sự ủng hộ, trợ giúp tài chánh của quý vị sẽ giúp cho Hội tiếp tục trên con đường “Sứ Mạng Phục Vụ” tha nhân lâu dài…